Search This Blog

Tuesday, November 9, 2010

ISU BANJIR : PAS KEDAH GAGAL LAKSANA MKN 20

Arahan MKN No.20 : Dasar dan Mekanisma Pengurusan dan Bantuan Bencana Negara

Arahan MKN No. 20

Tujuan Arahan MKN No. 20

 • Tujuan Arahan MKN No. 20 ialah untuk menggariskan satu Dasar Pengurusan Dan Bantuan Bencana di Darat mengikut tahap bencana dan mewujudkan satu mekanisme pengurusan yang menentukan peranan serta tanggungjawab agensi-agensi yang terlibat semasa bertindak menangani sesuatu bencana yang berlaku.

 • Tindakan menjadi lebih kemas, terselaras dan teratur

 • Mengelakkan pembaziran, kekeliruan, konflik dan percanggahan

Peranan MKN

 • Khidmat keurusetiaan kepada jawatankuasa

 • Memantau amalan serta pelaksanaan dasara dan mekanisme pengurusan bencana berjalan lancar

 • Post-mortem bencana diadakan

 • Menggerakkan SMART untuk operasi mencari dan menyelamat

 • Menyelaras pengendalian latihamal pengurusan bencana dan mencari dan menyelamat

 • Mengawasi langkah pencegahan dan kawalan bencana dijalankan

 • Merancang dan menyelaras serta mengawasi strategi kependidikan, latihan dan pencegahan kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggota Jabatan Kerajaan, masyarakat dan Badan-badan Bukan Kerajaan dalam menghadapi dan mencegah bencana

 • Memberi nasihat kepada Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana apabila diminta ke arah kelancaran pengendalian serta pengurusan suatu bencana


  JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN BANTUAN BENCANA NEGERI

  Pengerusi : Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri
  Ahli : Ketua Polis Negeri.
  : Panglima Briged, ATM.
  : Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri.
  : Pengarah Kesihatan Negeri.
  : Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri.
  : Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Negeri.
  : Pengarah Penerangan Negeri.
  : Pengarah Penyiaran Negeri.
  : Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Negeri.
  : Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri.
  : Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri.
  : Pengarah kajicuaca Negeri.
  : Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Negeri.
  : Pengarah Pengairan dan Saliran Negeri.
  : Pengarah jabatan Penyiasatan kajibumi Negeri.
  : Pengarah jabatan Pengangkutan Jalan.
  : Pengarah Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA).
  : Pengurus STMB Negeri.
  : Pengurus TNB Negeri.
  Turut Hadir : Lain-lain pegawai yang berkaitan.
  Setiausaha : Pengarah BKN Negeri.

No comments:

Post a Comment